Spør oss om Verbal Makeover

Krevende tider inviterer til nytenking. La erfarne tekstforfattere vurdere virksomhetens eksisterende tekster og argumentasjon. Vi påviser svakheter og foreslår forbedringer. 

Alle aktuelle tekster vil dessuten bli kvalitetssikret ved hjelp av analyse-, måle- og redigeringsverktøyet Greentext slik at lesbarhetsnivået blir egnet for dine lesere. 

Samlet øker dette sannsynligheten for at budskapet blir lest og forstått. Og det må jo være hensikten med enhver tekst. Du får forhåndspris og tekstarbeidet blir levert til avtalt tid. 

Kontakt oss via post@verbaldesign.no eller ring 909 12 866. 


Tips dine kontakter

© Verbal Design 2006 | Makeweb/CMS