Et lønnsomt regnestykke

La oss anta at de interne skribentene i din virksomhet har en gjennomsnittlig årslønn på NOK 745 000,- inklusiv sosiale kostnader (se tabell nedenfor). Et årsverk i antall timer er satt til 1 750. Timelønnen blir da NOK 426,-. 

Lisensprisen for et årsabonnement for Greentext Professional er NOK 139,- per måned. 

Vi deler lisensprisen per måned på timelønnen: NOK (139,- : 426,-) = 0,326 x 60 minutter = 20 minutter. Det regnes videre med 20 arbeidsdager per måned. 

Direkte lønnsom

Forutsatt at Greentext sparer den enkelte skribent for kun ett, 1, minutt i redigeringstid per arbeidsdag, betaler lisensen seg allerede. 

Nytteverdien

I tillegg kommer det aller viktigste, nemlig nytteverdien som Greentext tilfører virksomheten ved at skriftlige dokumenter nå kan bli lest og forstått. Dermed forseres beslutningsprosesser internt så vel som hos leverandører og publikum. Når dine interne skribenter tar Greentext i bruk, vil de bli sin egen rolle som kommunikatører enda mer bevisst. Det samme vil gjelde for tjenester levert av eksterne skribenter. Lesbarhetsregimet blir identisk uavhengig av hvem som skriver, når det på forhånd er avklart hvilke mottakergrupper som gjelder. Kommunikasjon og omdømme blir dermed forbedret. Den økte konkurranse-kraften vil kunne gi seg utslag på bunnlinjen. 

Faksimile fra Nettavisen:

Dette betaler sjefen for å se deg hver dag*

Årslønn

300000

437000

500000

600000

 

 

**

 

 

Indirekte kostnader (sosiale kostnader):

 

 

 

 

Feriepenger (10,2%)

30600

44574

51000

61200

Arbeidsgiveravgift (14,1%)

42300

61617

70500

84600

Yrkesskadeforsikring

1000

1000

1000

1000

Pensjonskostnader

24000

34960

40000

48000

Pensjonskostnader

3300

4807

5500

6600

Sykefravær

15000

21850

25000

30000

Andre sosiale kostnader

30800

45322

52000

62600

Sum sosiale kostnader

147000

214130

245000

294000

Totale lønnskostnader

447000

651130

745000

894000

Sosiale kostnader i prosent av årslønn

49 %

49 %

49 %

49 %

*Kilder: Bedin, Bedriftsforbundet, NHO og SSB

 

 

**SSBs prognose for snittlønn 2009 (heltid)

 

 © Verbal Design 2006 | Makeweb/CMS