Arbeidsflyt for Greentext Professional

Mange av oss har bevisst eller ubevisst lagt oss til en viss måte å jobbe på. 

Om metoden du bruker er bra eller dårlig, skal vi ikke ha noen mening om. Men forsøker du Greentext som redigeringsverktøy i din skriveprosess, har du tatt det første skrittet mot en litt annen arbeidsflyt. 

Beste praksis: Vi foreslår to alternative måter å jobbe på. Finner du en bedre arbeidsflyt, så vennligst fortell oss det. Da vil vi formidle forslaget ditt videre til våre øvrige kunder. 

FORSLAG A - hva vi anbefaler.


Bruk Greentext Professional:

 1. Velg språk og medium.
 2. Velg hvilken mottakergruppe din leser hører hjemme i.
 3. Skriv et tekstutkast.
 4. Aktivér Vis status-knappen så ofte du ønsker under skriveprosessen.
 5. Lagre analyseresultatene ved å aktivere Lagre-knappen.
 6. Notér deg hva analyseresultatene forteller om ditt skrivemønster.
 7. Skriv videre uten å fjerne allerede påviste lesehindringer, men lær av dem. Konsentrér deg om skrivingen. Intuitivt vil du nå endre skrive-mønster.
 8. Når du anser teksten som ferdig, lar du Greentext analysere den på nytt.
 9. Følg rådene fra Greentext og fjern påviste lesehindringer.
 10. Analysér den redigerte teksten inntil Vis status-knappen viser grønt. PS. Er du enda mer ambisiøs på leserens vegne, kan du strekke deg mot mer krevende redigeringsnivåer. Les om redigeringsnivåer i Min brukermanual. 
 11. Lagre analyseresultatet.


Fortsett med din ordinære editor:

 1. Lim inn teksten fra Greentext.
 2. Foreta en stave- og gramatikksjekk.
 3. Formatér teksten.
 4. Publisér.


FORSLAG B

Bruk din ordinære editor:

 1. Skriv et tekstutkast.
 2. Foreta en stave- og gramatikksjekk.


Fortsett med Greentext Professional:

 1. Lim inn tekstutkastet fra din ordinære editor.
 2. Fortsett som under forslag A.


Fortsett med din ordinære editor:

 1. Foreta en ny stave- og gramatikksjekk.
 2. Formatér teksten.
 3. Publisér.

© Verbal Design 2006 | Makeweb/CMS