Hva avgjør lesbarheten?

Ifølge en internasjonal undersøkelse*, der Kunnskapsdepartementet var involvert, har én av tre voksne nordmenn vansker med å lese norsk. Det er langt, langt flere enn 1. generasjons innvandrere og dyslektikere.

Alle aktører som er avhengig av et marked, må ta denne realiteten inn over seg**. Flere faktorer spiller inn for at en tekst skal være lett å lese. 

Hvorfor er det slik? 

Arbeidshukommelsen erindrer syv pluss/minus to informasjonselementer i fra 12 til 30 sekunder. Ord med syv bokstaver ansees som lange og vanskelige å lese. Hvis teksten består av for mange lange ord og perioder, og for dårlig variasjon i etterfølgende perioder, blir teksten byråkratisk og uleselig. Hver gang en mottaker må lese et ord eller en periode om igjen for å forstå meningen, kan du miste ham.

*Kilde: Adult Literacy and Life-skill Survey (ALL).    

** En undersøkelse (PIAAC) i 24 land inkludert Norge ble publisert i oktober, 2013.  

Tips dine kontakter

© Verbal Design 2006 | Makeweb/CMS