Løsning for flerbruker

Fagfolk som ikke liker å skrive, brenner inne med kunnskap som kan gjøre nettsidene mer interessante.

For dem vil Greentext være et nyttig korrektiv til synsing. Nå har de et objektivt mål å forholde seg til, som de er vant til fra eget fagområde. Når alle har hver sin Greentext-lisens, kan de levere lesbare tekster til web-redaksjonen.

Dermed slipper redaksjonen å skrive om tekstene eller returnere dem i påvente av at fagfolkene selv forbedrer dem. Frister bli lettere å holde, samtidig som redaksjonen ikke er flaskehals i kommunikasjonsprosessen.

Server innenfor din egen brannmur?

Ønsker du å ha Greentext installert på en intern server, må driftstjenestene kjøpes av Verbal Design. Det må gis adgang via brannmuren slik at serveren kan administreres utenfra.

Kostnadene er knyttet til oppsett av server og integrering mot eksempelvis interne brukersystemer. Ut over dette kommer et driftstillegg per måned. Skriftlig tilbud vil bli gitt i hvert enkelt tilfelle. 

© Verbal Design 2006 | Makeweb/CMS