25 regler for godt språk

1.   Lær deg å-å-reglene.

2.   Nøy deg med ett utropstegn!!!!

3.   Unngå forklaringer i parentes (selv om de er relevante).

4.   Preposisjoner er uegnet til å avslutte setninger med.

5.   Aldri generaliser!

6.   Sammenlikninger er minst like ille som klisjeer.

7.   Unngå å sprite opp språket med fancy og trendy ord og uttrykk.

8.   Unngå fork. o.l.

9.   Husk, engelske ord og uttrykk er out.

10. La språket ditt være kjemisk fritt for klisjeer, unngå dem som pesten. 

11. Være mer eller mindre spesifikk.

12. Overdrivelser er hundre millioner ganger verre enn klisjeer.

13. Lær deg, kommareglene.

14. Selv om du føler trang til å bruke usedvanlig mange ord og vendinger for å få frem det budskapet du har til hensikt å formidle til andre, bør du anstrenge deg for å ordlegge deg så kort og konsist som du bare makter. 

15. Anvend absolutt aldri allitterasjoner.

16. Si ting bare en gang, ikke gjenta eller fortell det du allerede har sagt på et tidligere tidspunkt.

17. Unngå et-tegnet & unødvendige binde-streker.

18. Metaforer er ris til egen bak.

19. Bruk av svesismer er ikke så der videre heftig.

20. Kontaminasjoner i hytt og pine er dårlig språk.

21. Vær nøye med korekkturen, så ikke viktige utelates.

22. Unngå vanskelige fremmedord hvis det finnes adekvate norske substitutter.

23. Ikke del sammen satte ord.

24. Pass på at overskriften ikke lover mer enn teksten leverer. 


Fritt etter Frank L. Visco og William Safire.


© Verbal Design 2006 | Makeweb/CMS