Konseptet

Verbal Design står for et konsept med samme navn. For å bygge en merkevare, trengs også ordene. De riktige ordene.

Verbal Design har som mål å bygge et bedriftsspråk slik at det verbale bedre samstemmer med virksomhetens verdier og visuelle design. Intet mindre. For å understreke hva vi er på jakt etter, benytter vi slagordet: Ord skaper verdier. 

I dag er det meste av tekstproduksjonen overlatt til den enkelte ansatte, med den risiko det måtte innebære. Få interne skribenter med skriving som B-, C- eller D-funksjon er testet i skriveferdigheter før de slipper til med å påvirke virksomhetens omdømme. Det blir som å ha flere løse kanoner på dekk.

Mange skriver til sin egen navle, til kolleger eller overordnede når mottakeren egentlig er en helt annen. Slikt blir det ikke god kommunikasjon av.
 

En undersøkelse* viser at over 3 av 10 voksne nordmenn har problemer med å lese og skrive norsk. Dette utgjør langt flere enn dem som har dysleksi eller er første generasjons innvandrere. Undersøkelsen er internasjonal, og er i all hovedsak basert på land i den vestlige verden. Situasjonen er ikke bedre i de land Norge naturlig kan sammenligne seg med. Snarere tvert om. 

En annen undersøkelse utført av Fremmedspråksenteret ved Høgskolen i Østfold ble gjort blant 302 norske eksportbedrifter. 40 % av disse bedriftene har opplevd tap av kontrakter grunnet for dårlig muntlig og skriftlig engelsk. Vår hypotese er at tap av kontrakter innenlands også kan skyldes at tekst på morsmålet har rom for forbedringer. 

Lesehindringene får konsekvenser for omdømmet og bunnlinjen. Alle virksomheter som produserer tekst, er å betrakte som våre kunde-emner. Vi snakker da om både offentlige og private virksomheter der tekst enten er kjerneproduktet, eller har en viktig støttefunksjon.

Måleverktøyet Greentext er inkludert i konseptet.

*Kilde: Adult Literacy and Life-skill Survey (ALL).


© Verbal Design 2006 | Makeweb/CMS