Hvorfor Greentext?

I web-applikasjonen Greentext viser trafikklysfargene, grønt, gult og rødt, om teksten er enkel eller vanskelig å lese. 

"Grønne dokumenter" betyr at du har oppdaget og fjernet lesehindringene. Hver hindring øker risikoen for tap av lesere, omdømme og inntekter.

Vi tar sjansen på å komme med en påstand: Selv de mest erfarne forfattere vil spare tid ved å redigere teksten ved hjelp av Greentext. For mange lange ord, mange lange perioder (fra punktum til punktum) eller en stakkato tekst kan bli historie. 

Skriver du i tillegg engasjert og interessant, vil flere bruke av sin tid å lese hva du har å si. Og det er vel nettopp grunnen til at du skriver?

Greentext er basert på forskning og kravet til universell utforming (uu). Se egen artikkel om uu under "Innsikt" i menylinjen. Finansielle tilskudd er gitt av Innovasjon Norge og Norsk Forskningsråd.

Aktuelle nettlesere for Mac er Safari og Google Chrome. For PC snakker vi om Internet Explorer, Edge og Google Chrome.

Greentext:

  1. er et nettbasert måleverktøy som erstatter synsing og omtrentlighet.
  2. gir et objektivt mål på lesbarhet. 
  3. gjør det mulig å etablere faste standarder for lesbarhet.
  4. analyserer raskt og gir umiddelbar respons.
  5. viser med trafikklysfargene, grønt, gult eller rødt, hvor lettlest eller vanskelig teksten din er å lese. 
  6. er basert på forskning. Begrensningene i menneskets arbeidshukommelse og begrepet universell utforming står sentralt. 

» Greentext Professional

» Greentext Personal

© Verbal Design 2006 | Makeweb/CMS