Selskapet

Verbal Design er et lite selskap med store ambisjoner. Vi ønsker å endre verden i kraft av egenutviklet språkteknologi og konseptet Verbal design. Men alt har en begynnelse. 

Visjonen

Tekstprodusenter utnytter potensialet i visuell så vel som verbal design for å bygge et helhetlig bedriftsspråk som kan forbedre omdømmet, øke konkurransekraften og gi mersalg.

Misjonen

Vi skal bidra med løsninger som kvalitetssikrer forretningskritisk dokumentasjon og annen sakprosa slik at innholdet blir lesbart og forståelig for valgt mottaker. 

Fakta

Verbal Design as ble stiftet i 2006 med organisasjonsnummer 990 140 952. Adressen er Jegersbergveien 24, 4630 Kristiansand S. Selskapet er eiet av Finn A. Thorsen. 

© Verbal Design 2006 | Makeweb/CMS