Minste tekstmengde

Greentext opererer med en minimums tekstmengde når den skal analysere teksten.

Greentext er utviklet for å måle og analysere løpende tekst. Deretter hjelper verktøyet deg til å redigere, hvis det er nødvendig. En rekke ulike faktorer inngår i analysen som applikasjonen utfører. For at resultatene skal bli meningsfulle, må teksten ha en viss minimumslengde. 

Den korteste teksten, som Greentext behandler, inneholder 500 tegn + mellomrom fordelt på 8 perioder. Greentext gir deg beskjed hvis det mangler tegn eller perioder. Ellers kan du på forhånd vurdere egen tekstmengde opp mot vist eksempel, før du går videre. Her er et eksempel på minste tekstmengde:  

"I tillegg kommer det aller viktigste, nemlig nytteverdien som Greentext tilfører virksomheten ved at skriftlige dokumenter nå kan bli lest og forstått. Dermed forseres beslutningsprosesser internt hos leverandører og publikum. 

Når dine interne skribenter tar Greentext i bruk, vil de bli sin egen rolle som kommunikatører enda mer bevisst. Det samme vil gjelde for tjenester levert av eksterne skribenter. Lesbarhetsregimet blir identisk uavhengig av hvem som skriver, når det på forhånd er avklart hvilke mottakergrupper som gjelder. 

Kommunikasjon og omdømme blir dermed forbedret. Den økte konkurransekraften vil kunne gi seg utslag på bunnlinjen. Verktøyet gir følgelig positive konsekvenser."

(I dette tilfellet utgjør teksten 598 tegn + mellomrom fordelt på 8 perioder. En periode løper fra punktum til punktum). © Verbal Design 2006 | Makeweb/CMS