Historien

Finn A. Thorsen, entreprenør, Verbal Design

Det var en ualminnelig het og trykkende ettermiddag. Jeg døset på terrassen etter mange år i reklamebransjen. Hva skulle jeg nå finne på? Telle skyer? Jeg åpnet det ene øyelokket.

Fra vest rullet de inn fra Ottawa, Yellowknife og Kuala Lumpur. Etthundreogsju, etthundre-ogåtte, etthundreogni. Da jeg var kommet til tohundreogti, innså jeg at oppgaven var formidabel - og meningsløs.

Så med ett, uten annen foranledning enn en instinktiv refleks om igjen å komme på banen, mumlet jeg mekanisk: - Alle seriøse produksjonsbedrifter har et system for å kvalitetssikre produktene slik at reklamasjoner og tap av kunder kan unngås. Hvorfor har ikke tekstprodusenter noe tilsvarende?

Jeg undret meg, og gjentok utsagnet høyt og tydelig. Nærmest for å forsikre meg at ordene var mine. Fra den dagen jobbet jeg med å omgjøre tanken til et logisk konsept og et praktisk dataverktøy som alle tekstprodusenter kunne nyttiggjøre seg. Intet mindre. 

For å skape et helhetlig bedriftsspråk og et enda bedre omdømme, må ledelsen vektlegge verbal design like mye som visuell design. Den nettbaserte abonnent-tjenesten Greentext lanseres i disse dager. Betrakt det som en begynnelse. Resten står skrevet i stjernene.


© Verbal Design 2006 | Makeweb/CMS