Nytten av å måle

Hvis et tekstdokument skal bli leselig:

Hjernens arbeidshukommelse 1) avgjør om en tekst er lett å lese eller ei. Det er en kjensgjerning alle skribenter gjør smart i å ta inn over seg. Ved hjelp av Greentext kan du sjekke hva som eventuelt hindrer budskapet i å nå frem. Og ikke nok med det: Med Greentext kan du gjøre noe med det! 

Måleverktøyet er enkelt å forstå. Trafikklysfargene - rødt og gult - peker på hvor teksten må bli mer tydelig. Du unngår dermed å kaste bort tid på å søke manuelt. 

Figur 1 (av 4) viser resultatet av en tekst som er blitt analysert av Greentext. Dokument-søylen er gul. For å få den til å bli grønn og OK, må det gjøres noe med selve teksten. Beskjed om hva du må gjøre, får du av Greentext. 

Som du ser, er Ord-søylen rød. Det betyr at det er altfor mange lange ord i teksten. Ordene må skiftes til synonymer med færre bokstaver for at søylen skifter fra rødt til gult. Periode-søylen er også rød. Noen perioder 2) i teksten inneholder for mange ord. Variasjonssøylen er derimot grønn. Her varierer periodene utmerket målt i antall ord. 

Du kan konsentrere deg om å erstatte de lange ordene med ord som har færre bokstaver, og å omskrive perioder som inneholder for mange ord. 

Når dette er i orden, blir Dokument-søylen grønn. Teksten er nå tydelig, og kan publiseres.

  1. Se undermenyen "Om lesbarhet" til "Hvorfor Greentext?" i menylinjen.                                           
  2. Se i undermenyen "Vanlige spørsmål".
En skribent skriver flere enn én tekst: 

Uten å ha tilgang til Greentext som måler lesbarheten, vil den variere fra tekst til tekst. Synsing alene kan aldri erstatte presis måling, derfor vil også en profesjonell skribent ha stor nytte av måleverktøyet. 

En proff vet hvor viktig det er å redigere. Som alle andre vil han spare mye tid når han lar Greentext søke i teksten etter det som hinder den fra å bli lest. 

Figur 2 (av 4): Dokument-søylen i figur 1 visualiserer status for ett tekstdokument. Nedenfor vises status for fire tekster. Dokument-søylen for tekst 1 og 4 er rød, mens tekst 2 er grønn og tekst 3 gul. Ved hjelp av Greentext kan alle søyler bli grønne. Når det er utført, er tekstene klare for å bli publisert. 


Hvis en virksomhet har flere skribenter som skriver leselig: 

I en virksomhet varierer evnen til å skrive fra person til person. Noen treffer med budskapet, andre bommer. En tekst som bommer, kan være minst like dyr å produsere som en som treffer mål. Virksomheten er derfor tjent med at alle skriver slik at de blir forstått. Greentext hjelper skribenten til å få frem budskapet. 

Figur 3 (av 4) viser at skribent 1 skriver til grønt. Teksten hans har størst sjanse til å bli forstått. Derimot skriver nummer 2  og 3 til rødt, mens skribent 4 skriver til gult. Greentext gir skribent 2, 3 og 4 tips til å forbedre dokumentene slik at de blir leselige.

Dagen alle skriver til grønt, blir virksomhetens kommunikasjon entydig og langt mer kraftfull. Samlet vil visuell og verbal design uniformere merkevaren. 

Tid til innskrift og redigering: 

Etter å ha skrevet inn teksten, bruker en uerfaren skribent ofte for lite tid til å gjøre den tydelig for leseren. Å bli raskt ferdig, synes langt viktigere. Derfor kan en uferdig tekst bli publisert. Han kjenner kanskje ikke til at mange lange ord, lange perioder og stakkato tekst kan føre til tap av lesere. Og hvis han vet om det, kan ren synsing lede ham til å tro at teksten er bra nok. 

En erfaren skribent er derimot opptatt av hvem han skriver til. Han kaster ikke bort tid på å skrive til papirkurven. Derfor redigerer han teksten grundig og anvender mindre tid på selve innskriften. 

Måleverktøyet Greentext sørger for at skribenten på et øyeblikk oppdager hvor og hvordan teksten skal bli tydelig. Skribenten sparer dermed mye redigeringstid, samtidig som han får frem et målbart resultat. Brukes Greentext også i innskriftsfasen 3), er det tid å spare også her. 

3) Les teksten i menyen "Arbeidsflyt" under menylinjen med "Gratis test!".


Figur 4 (av 4):
© Verbal Design 2006 | Makeweb/CMS