Finnes det en myk start?

I Greentext Professional velger du mellom 5 mottakergrupper med ulike krav til hvor leselig teksten må være.

For nye brukere av Greentext kan det krevende lesbarhetsnivået i mottakergruppen, "Nivå 1: Lite lesevant eller situasjon", bekymre, mer enn det overrasker. 

Tilsier situasjonen en mykere start, går du omveien om de fire andre gruppene. I dem tillates nemlig ord med flere bokstaver og perioder med flere ord. Omveien gir mulighet til å bryne seg på de ulike nivåene. Du blir dermed bevisst hvem teksten duger for og hva som må til for å gjøre den enda mer tydelig.  

Gruppen, "Fagspesialist", er for de mest lesevante. Erfarne advokater er blant dem. Ord kan ha inntil 12 bokstaver og perioder inntil 40 ord.

Går du videre til gruppen, "Fagansvarlig", er ord så vel som perioder noe kortere. Rediger-er du derfor litt til, blir teksten tydelig. Slik fortsetter du, fram til teksten er lettlest for den aktuelle gruppen. 

Mislykkes skribentene med å skrive tydelig nok for gruppen leserne hører hjemme i, kan ledelsen velge et nivå som er lettere å nå. Frafall blant leserne vil imidlertid kunne øke dramatisk. I så fall bør det være en kalkulert risk. 

Greentext er et objektivt korrektiv til synsing.

Du har tilgang til en målestokk som forteller hvor god eller dårlig teksten er for leseren. Samtidig blir du kjent med ditt eget skrivemønster. I arkivet "Mine dokumenter" kan du følge framgangen fra tekst til tekst. Å høste erfaring av det som allerede er utført, er verdifullt for læringskurven. 

Kommunikasjonsledelsen kan for eksempel også kreve at tekstene til målgruppe X skal ha et lesbarhetsnivå (LN) på 3 og et redigeringsnivå (RN) på 2. Målgruppe Y skal derimot ha et LN1 på 1 og RN2 på 3. 

Slik er det mulig for medarbeidere med ulike skriveferdigheter å nå ett felles lesbarhetsnivå for aktuell leser. På samme vis vil interne så vel som eksterne skribenter heretter kunne skrive leselig basert på den samme målestokken. Virksomhetens skriftlige kommunikasjon blir dermed langt mer tydelig og kraftfull. 

1. Se også Greentexts styringspanel.

2. Les om redigeringsnivåer nederst i "Min brukermanual". 


© Verbal Design 2006 | Makeweb/CMS